Beste online casino > Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Ons Privacy- en Cookiebeleid (gezamenlijk het "Privacybeleid") moet zorgvuldig worden gelezen door gebruikers van deze site ("U", "Uw" of "Gebruiker"). Het Privacybeleid is geschreven door casinosonlinenl.com (het "Bedrijf", "Wij", "Onze" of "Ons") om U bekend te maken met de manieren waarop Wij informatie verzamelen en verwerken via onze website (de "Website"), en om de basis te leggen waarop Wij gegevens verwerken die Wij verzamelen.

Onze Website verschaft informatie over gaming websites, de gaming industrie, en het kan af en toe links of advertenties bevatten naar externe sites van derden en andere inhoud van derden (samen met de Website: de “Diensten”). Dergelijke websites van derden hebben een onafhankelijk privacy- (en cookie-) beleid. Indien U beslist om deze websites te bezoeken, dient U eerst hun privacybeleid te lezen alvorens U beslist om hen enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Door de Website te bezoeken, stemt U in met de in dit Privacybeleid beschreven praktijken met betrekking tot de gegevens die Wij verzamelen en de manieren waarop Wij die gegevens verwerken.

Soorten verzamelde informatie

Soorten verzamelde informatieNiet-persoonlijke informatie

Het gebruik van de Diensten kan leiden tot het verzamelen van niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie van een individu (“Niet-persoonlijke Informatie”).

Informatie die door Uw apparaat wordt uitgezonden, kan deel uitmaken van de verzameling van Niet-persoonlijke gegevens. Dit omvat geaggregeerde gebruiksinformatie en technische gegevens (zoals Uw IP-adres en andere online identificatoren), naast bepaalde software- en hardware-informatie, zoals het soort browser en besturingssysteem dat Uw apparaat gebruikt, taal, en Uw voorkeurstijden voor toegang tot de domeinnaam van de Website, van waaruit U toegang heeft tot onze Diensten.

Informatie over Uw activiteit op de Diensten en betrokkenheid bij de Website kan ook worden verzameld om de functionaliteit van onze Diensten te verbeteren.

Cookiebeleid

CookiesCookies worden door Onze Website gebruikt om U te onderscheiden van andere bezoekers van Onze Website. Dit stelt Ons in staat om U een ervaring van hoge kwaliteit te bieden wanneer U onze Website bezoekt en doorbladert, en het helpt Ons om de prestaties en het ontwerp van onze Website te verbeteren.

Wanneer U een website bekijkt, wordt een klein bestand met informatie, een ‘cookie’ genaamd, afgegeven aan het apparaat dat U gebruikt. Dit maakt Uw navigatie tussen pagina’s efficiënter, omdat het de automatische activering van bepaalde functies mogelijk maakt, en het houdt Uw voorkeuren bij, waardoor de communicatie tussen U en de diensten die U bezoekt sneller en gemakkelijker verloopt.

Hieronder vindt U gedetailleerde informatie over de cookies die door onze Website worden gebruikt en de redenen waarom zij worden gebruikt:

  • ‘Sessiecookies’ – dit zijn bestanden die in een tijdelijk geheugen worden opgeslagen terwijl U surft, en die worden verwijderd zodra U de browser sluit. Deze zijn strikt noodzakelijk om de normale werking van onze Website mogelijk te maken. Als deze worden uitgeschakeld, kunnen de prestaties van de Website afnemen.
  • ‘Persistente cookies’ – dit is een groep cookies die doorgaans voor een langere periode (meestal 1 jaar) worden bewaard door het bedrijf dat ze instelt, waarbij de duur afhangt van het beleid van het bedrijf. Op onze Website worden zij geplaatst door de derde-partij dienstverleners, zoals derde-partij web-traffic analytics bedrijven die uw interactie met onze Website monitoren en analyseren, over wiens beleid wij geen controle hebben.

Deze cookies kunnen van een van de volgende types zijn:

  1. Analytische/prestatie cookies: dit zijn bestanden die anonieme bezoekersgegevens verzamelen. Zij laten ons zien welke delen van de Website bezoekers bezoeken, in welke volgorde en voor hoe lang, om ons te helpen om U gemakkelijker en efficiënter toegang te geven tot onze Website.
  2. Functionaliteitscookies: deze cookies helpen Ons U te identificeren in geval van herhaalde bezoeken, zodat Wij uw voorkeuren kunnen opslaan en oproepen voor volgende bezoeken; en
  3. Targeting cookies: dit type cookies volgt de pagina’s en links die U bezoekt, zodat Wij kunnen proberen de relevantie van onze Website voor uw interesses te verbeteren.

WebsiteDoor Onze Website te blijven bezoeken, accepteert U het gebruik van de bovenstaande soorten cookies en andere trackingtechnologieën, die in dit Privacybeleid worden beschreven. Gelieve in gedachten te houden dat cookies geen informatie bevatten die u als individu kan identificeren.

U kunt cookies uitschakelen door de instellingen van Uw internetbrowser te openen en alle of sommige cookies uit te schakelen. Er dient echter te worden opgemerkt dat dit kan leiden tot een lagere prestatie van sommige functies van de Website en Diensten, en een beperkte algehele online ervaring als alle cookies zijn uitgeschakeld.

Links van derden

Links van derdenDit Privacybeleid dekt niet de privacyinformatie (met inbegrip van het koken en andere het volgen technologieën) die door websites van derden kunnen worden verzameld die U via hyperlinks op Onze Website kunt binnengaan.

Wij hebben geen controle over dergelijke websites van derden. Elke dergelijke site heeft zijn eigen privacybeleid, dat U zorgvuldig dient te lezen voordat U enige persoonlijke gegevens op die site invoert. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met het beleid van dergelijke websites van derden. Dienovereenkomstig, als U ervoor kiest om een link naar een van deze sites te volgen, worden alle risico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van websites van derden waarnaar wij U hebben verwezen bewust en vrijwillig gedragen door U als de gebruiker.

Als U ervoor kiest om uw persoonlijke informatie door te geven aan een website van een derde partij, waarnaar onze Website of Diensten u verwijzen, dan zal ons Privacybeleid niet van toepassing zijn.

Gebruik van uw informatie

Afgezien van de redenen die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, kan de informatie die Wij van de Gebruiker verzamelen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Het behouden van de veiligheid en beveiliging van Onze Website;
  • Het evalueren van de relevantie van de geraadpleegde inhoud voor U;
  • Het verbeteren en aanpassen van Onze Diensten door het uitvoeren van onderzoek of analyses;

Bovendien kunnen wij gegevens gebruiken om te voldoen aan relevante wetten, voorschriften en andere vereisten van overheidsinstanties, of om te voldoen aan eisen van een bevoegde rechtbank of een soortgelijk juridisch proces.

Het delen van uw gegevens

Gegevens die door Ons zijn verzameld, kunnen als volgt door Ons worden gedeeld: Dienstverleners en anderen. De Onderneming kan uw Persoonsgegevens delen met bepaalde vertrouwde derde dienstverleners en zakenpartners, om hen te helpen bij het uitvoeren van hun functie en het verwerken van Gebruikersgegevens namens de Website, zoals:

  • Het uitvoeren van onderzoek, analyses of technische diagnoses.
  • De verwerking van geanonimiseerde gegevens aan derden volgens de hierboven beschreven methoden zal strikt voldoen aan de beveiligingsverplichtingen die in dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving worden beschreven.

Andere openbaarmakingen

InformatieWij kunnen geanonimiseerde gegevens delen en openbaar maken met adviseurs, accountants en eventuele potentiële investeerders of kopers in de Onderneming. Dergelijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze filialen en dochterondernemingen.

In het geval van een bedrijfstransactie waarin de Onderneming een belang heeft, zoals bijvoorbeeld een fusie, de verkoop van een groot deel van de activiteiten van de Onderneming, of de aankoop van een ander bedrijf of activa door de Onderneming, kunnen wij informatie delen met de potentiële koper of verkoper van dergelijke activa of activiteiten.

Naast de bovengenoemde gevallen kan informatie ook worden gedeeld als wij van mening zijn dat het openbaar maken van dergelijke informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, overheidsverzoek of toepasselijke wetgeving; om wettelijke rechten zoals intellectueel eigendom af te dwingen; om actie te ondernemen als het gaat om illegale activiteiten of andere vormen van wangedrag, zoals beveiligingskwesties en vermoede fraude; om ons interne beleid af te dwingen; om onze rechten uit te oefenen om juridische claims te betwisten; en om schade aan Onze, Uw, of de veiligheid of rechten van een derde partij te voorkomen.

Bewaring van uw informatie

Door interactie met onze site gaat u ermee akkoord dat u ons privacybeleid hebt gelezen en de voorwaarden accepteert voor het opslaan en verwerken van dergelijke informatie. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs nodig is om ervoor te zorgen dat de van u verzamelde gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt en opgeslagen.

Beveiliging en overdracht van uw informatie

Beveiliging en overdracht van uw informatieHet is voor de Onderneming van essentieel belang dat zowel de Diensten als Uw Persoonlijke Informatie adequaat worden beveiligd. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de realisatie en het onderhoud van beveiligingsprocedures: de Onderneming maakt gebruik van beleid en procedures die voldoen aan de industrienormen om ongeoorloofd gebruik van enige Niet-persoonlijke Informatie te voorkomen. Ondanks al Onze aanzienlijke inspanningen om Onze gegevens te beschermen, kunnen Wij niet garanderen dat Wij in staat zullen zijn om alle onwettige toegang tot die gegevens of elk misbruik van onze Diensten te stoppen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet geheel veilig. De Onderneming stelt alles in het werk om informatie te beschermen, maar het is onmogelijk te garanderen dat alle informatie die naar onze Website wordt overgebracht veilig zal zijn; elke overdracht via het internet gebeurt op eigen risico.

De Onderneming is wereldwijd actief, wat betekent dat het nodig kan zijn dat wij Uw Persoonlijke Gegevens naar landen binnen en buiten de Europese Unie (“EU”) overbrengen. Wat hierbij belangrijk is om op te merken, is dat de wetten inzake gegevensbescherming en andere relevante wetten van landen buiten de EU minder uitgebreid kunnen zijn dan de wetten en voorschriften binnen de EU. In een dergelijke situatie zal de Onderneming trachten alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen te nemen om U een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden als het gaat om geanonimiseerde gegevens die van U zijn verzameld. Wanneer U interactie heeft met deze Website geeft U toestemming voor de overdracht van geanonimiseerde gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Minderjarigen

Benadrukt dient te worden dat als U jonger bent dan 18 jaar, het U wettelijk niet is toegestaan om deel te nemen aan de Diensten. Deze Diensten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door personen onder de 18 jaar.

Updates van het Privacybeleid

Updates van het PrivacybeleidU wordt ten zeerste aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te herlezen, vooral omdat het van tijd tot tijd kan worden herzien, uitsluitend naar Ons oordeel. U zult steeds de meest recente versie van het Privacybeleid op Onze Website vinden. In geval van een wezenlijke wijziging wordt U, waar nodig, via de Diensten op de hoogte gebracht.

Uw voortgezet gebruik van de Diensten na een bericht van Ons over eventuele wijzigingen in het Privacybeleid op Onze Website zal uw erkenning van en instemming met dergelijke wijzigingen zijn.

Informatie over ons

Als u vragen heeft over de Diensten of over de informatie die u aan Ons verstrekt en over Ons gebruik van de Diensten, kunt u deze sturen naar [email protected].

auteur

Geschreven door:

Ceylin Meulenberg
Zij is een ervaren speler die speciale aandacht besteedt aan het schrijven van eerlijke recensies. Zij is ook dol op poker en speelt graag Jackpot 6000 gokkast.